De basis bedrijfshulpverlener (BHV) is in staat om kleine calamiteiten in uw bedrijf zelfstandig op te lossen. Daarnaast is de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. De BHV-er handelt na ongeval of brand tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen.

 

Doelstelling van de BHV opleiding

Na het volgen van de cusus basis bedrijfshulpverlener (BHV)  kan de cursist:

  • optreden bij een ongeval
  • optreden bij stoornissen in de vitale functies
  • optreden bij een beginnende brand
  • alarmeren en evacueren van personen en gebouwen
  • contact onderhouden met hulpverleningsorganisatie

Inhoud van de BHV opleiding en gebruikte lesmaterialen

De opleiding basis bedrijfshulpverlener (BHV) bevat de volgende onderdelen.

  • Levensreddende eerste hulp en reanimatie, inclusief het gebruik van AED. (Automatische Externe Defibrilator)
  • Brandbestrijding, inclusief het gebruik van kleine blusmiddelen. (brandslang-, koolzuursneeuw-, schuimblusser en blusdeken & Ontruiming
  • Communicatie en alarmering
  • Gebruik van boeken (NVB) en beschermende kleding.

Voor meer informatie mail