BHV trainingen op je eigen locatie of op ons trainingscentrum.

De basis bedrijfshulpverlener (BHV) is in staat om kleine calamiteiten in uw bedrijf zelfstandig op te lossen. Daarnaast is de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. De BHV-er handelt na ongeval of brand tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen.

Voor verdere informatie over BHV-AED-EHBO- trainingen mail naar info@uwbedrijfshulpverlener.nl of bel: 0229-274306 bij geen gehoor mobiel: 06-54301402. Veiligheid voor alles.