EHBO en reanimatie lessen

Buiten duikcursussen, geven wij ook EHBO en Reanimatie cursussen via de Emergency First Response organisatie.Voor bepaalde doelgroepen kunnen wij ook EHBO en Reanimatie cursussen van de NIKTA organisatie geven. Denk hierbij aan de BHV bij bedrijven, gastouderbureaus, kinderdagverblijven, verenigingen en op scholen.

De meeste mensen realiseren zich het niet, maar de kans dat je een noodsituatie meemaakt is het grootst in je directe omgeving. Denk aan thuis, op je werk of op de sportclub. Allerlei plaatsen waar niet direct een arts of ambulance beschikbaar is. Weten wat je kunt doen in een dergelijke noodsituatie kan veel verschil betekenen voor het slachtoffer. Emergency First Response (EFR) heeft een praktische en korte cursus ontwikkelt die je de vaardigheden leert die je nodig hebt in dit soort situaties.

In deze snelle en praktische cursus leer je onder andere:

 • Primaire zorg
  • beademen
  • hartmassage
  • werken met een AED
  • stoppen van ernstige bloedingen
  • geblokkeerde luchtwegen
  • omgaan met shock
  • omgaan met rugletsel
 • Secundaire zorg
  • beoordelen op verwondingen
  • ziekte beoordeling
  • verbanden aanleggen
  • spalken van breuken

Duur en voorbereiding

Wij geloven in leren door doen. Om deze reden kunnen cursisten zich de theorie van tevoren eigen maken door middel van het lezen van het cursusboek en het bekijken van de DVD. Gemiddeld neemt dit slechts twee dagdelen in beslag. Als je de theorie van te voren al behandeld hebt, hoef je alleen nog de vaardigheden eigen te maken. Het eigen maken van de vaardigheden duurt ongeveer 1 cursusdag.

Toetsing

De theoriekennis wordt getoetst door middel van een theorie-examen, dat op de dag zelf wordt afgenomen. De praktijk wordt beoordeeld tijdens het uitvoeren van de vaardigheden.

Certificering

Als de cursist alle onderdelen met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het certificaat ‘EFR – Primary and secundary Care with AED’ van EFR of een NIKTA certificaat.

Voorwaarden deelname

Voor deze cursus geldt geen leeftijdsgrens. Iedereen die fysiek in staat is om alle vaardigheden met een voldoende resultaat uit te voeren kan deelnemen.

Prijzen: EFR Emergency First Aid (EHBO)

EFR cursus € 129,00 inclusief EFR brevet

Exclusief cursuspakket € 45,00 (EFR Boek & DVD)

EFR update € 95,00 inclusief brevet

Kinder EHBO cursus € 129,00 inclusief EFR of Nikta certificaat.

Exclusief (CFC) cursuspakket € 45,00

Combinatiecursus van EFR & kinder EHBO (Care for Children): € 199,-

Dit is exclusief cursuspakketten.inclusief EFR & CFC brevet.

Vergoedingen EHBO cursus

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en aanvullende pakketten.

Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt halen.Bron: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

9 + 2 =